Btw-aangifte doen – de Verschillende Opties als Ondernemer

Afhankelijk van de soort onderneming die je drijft, ga je als ondernemer de btw berekenen. Kom je er dus achter dat je omzetbelasting dient te betalen of dat je juist belasting dient terug te ontvangen, dan moet je uit jezelf een btw-aangifte doen.

Maar zelfs als je over een bepaalde belastingperiode of tijdvak helemaal geen btw dient te voldoen of geen btw kan terug vragen dan ben je toch verplicht de aangifte in te dienen.

De belastingdienst geeft je op twee manieren de mogelijkheid om te voldoen aan deze aangifteverplichting.

Je kunt de btw-aangifte digitaal indienen. Dat is de standaardsituatie. En je hebt ook de mogelijkheid om de aangifte schriftelijk te doen.

Het indienen van een schriftelijke aangifte omzetbelasting is alleen mogelijk in uitzonderingsgevallen.

Eerste manier btw-aangifte doen: Btw software van de Belastingdienst

Het doen van de digitale aangifte voor de BTW kan op een aantal wijzen.

De opties die je ter beschikking staan zijn: software van de Belastingdienst, eigen aangeschafte software en diensten van de intermediair

De eerste manier tot het doen van de aangifte is dat je dit zelf doet door gebruik te maken van online software van de Belastingdienst zelf.

Om hiermee aan de slag te gaan dien je in te loggen op de website van de fiscus. Hiervoor heb je nodig een wachtwoord en een gebruikersnaam.

Wachtwoord en gebruikersnaam bij de aangifte omzetbelasting

Met het wachtwoord en gebruikersnaam zit het als volgt in mekaar.

Als aangemeld ondernemer krijg je deze twee gegevens altijd van de Belastingdienst. Per aparte brief ontvang jij een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Ongeacht de situatie krijg je maar altijd 1 set aan inloggegevens.

Persoonsgebonden virtuele omgeving en de aangifte omzetbelasting

De btw-aangifte doen, doe je met logingegevens. Met de inloggegevens kun jij je dan aanmelden op een afgeschermd onderdeel van de website van de Belastingdienst.

Nadat je bent ingelogd kom je terecht in een persoonsgebonden virtuele omgeving waarin al de op jouw van toepassing zijnde belastingsoorten ter beschikking staan.

Deze virtuele ruimte wordt samengesteld op basis van het burgerservicenummer waardoor er een juiste match gemaakt kan worden met je persoonlijke fiscale situatie. En dit is dan ook de reden dat je genoeg hebt aan maar 1 set inloggegevens.

Heb je meerdere ondernemingen op je naam staan die elk een eigen btw-nummer hebben dan zal je ook apart desbetreffende aangiften in jouw virtuele omgeving zien onder diezelfde inloggegevens.

Huishoudelijke taken inloggegevens nadat de btw berekend is

Nadat jij de btw berekeningen vanuit je boekhouding naar voren hebt gehaald wordt het tijd om de btw aangifte te doen. Log je voor het eerst in binnen de virtuele omgeving dan zal jij een aantal huishoudelijke taken dienen te verrichten.

Zo dien je het opgegeven wachtwoord dat je van de Belastingdienst hebt ontvangen te wijzigen in een eigen versie. Daarnaast krijg je ook een aantal vragen voorgeschoteld die te maken hebben met het feit om een vergeten wachtwoord of gebruikersnaam terug te halen. Door vooraf een bepaald antwoord te formuleren op een willekeurige vraag stel je dan de situatie veilig om je inloggegevens terug te halen mocht jij je die niet meer herinneren.

Tevens dien je bij deze eerste sessie ook een e-mailadres op te geven zodat toekomstige persoonlijke correspondentie met de Belastingdienst mogelijk is betreffende fiscale aangelegenheden.

Heb je eenmaal de huishoudelijke taken achter de rug dan kun je gebruik maken van de service die de virtuele ruimte je biedt. Hier staan je dan een aantal tabs ter beschikking waar jij de keuze hebt om de van toepassing zijnde belastingsoorten te kiezen.

In bijvoorbeeld de tab Overzicht Aangiften en Opgaven zie je de btw-aangifte(n) die je moet doen en de reeds gedane aangiften mocht dat al van toepassing zijn. Dien je een aangifte te doen over een bepaald tijdvak dan selecteer je deze dus hier.

Na invulling onderteken je de aangifte omzetbelasting digitaal middels je gebruikersnaam en het eerder opgemaakt eigen wachtwoord. Dit is dan het moment dat de aangifte BTW klaar staat om digitaal verstuurd te worden naar de Belastingdienst. Uiteindelijk doe je dit door middel van een klik op de knop “verzenden” zodat de gegevens definitief vastgezet worden en raadpleegbaar zijn voor de Belastingdienst.

Is de aangifte eenmaal verzonden dan verschijnt er op je scherm tevens een bericht met datum en tijd dat de aangifte is verstuurd en ontvang je tevens een ontvangstbevestiging van de fiscus per e-mail. Hiermee heb je dan ook daadwerkelijk bewijs dat desbetreffende aangifte is opgemaakt en digitaal is verzonden.

Nadat je de aangifte OB digitaal hebt verstuurd heb je ook nog de mogelijkheid de aangifte uit te printen en deze lokaal, op je eigen computer, op te slaan. Daarna kun je uitloggen.

Kom je er uiteindelijk toch niet mee uit, neem dan contact op met de Belastingdienst via volgend telefoonnummer 0800-0543.

Tweede manier tot het doen van de digitale aangifte: eigen btw-software

Vind je het een gedoe of inefficiënt om de BTW-aangifte via de website van de Belastingdienst te doen dan bestaat er ook nog de mogelijkheid dat je de aangifte invult en indient middels eigen aangeschafte btw-software.

Dit kan dan zijn een programma specifiek ontwikkeld om de btw te berekenen waarna je de mogelijkheid wordt geboden om de aangifte op te maken of het kan ook geïntegreerd zijn in het boekhoudpakket dat je gebruikt.

Derde manier tot het doen van de digitale aangifte OB: intermediair

Ben je niet echt een doe-het-zelver wat betreft het voeren van de administratie en belastingzaken dan heb je altijd nog een derde mogelijkheid en dat is, dat je gebruik maakt van de diensten van een fiscalist of een accountant.

In dit geval worden de btw berekeningen en de aangifte voor jou gedaan en opgesteld en wordt er gezorgd voor een tijdige indiening bij de Belastingdienst.

Indieningstermijn aangifte

Uitermate van belang bij het berekenen van de btw en het opmaken van de aangifte is dat er in elke situatie (op eigen houtje of middels een intermediair) in de gaten gehouden dient te worden wanneer desbetreffende aangifte moet worden ingediend.

Vroeger kreeg je nog een aangiftebrief van de Belastingdienst toegestuurd maar dat is nu niet meer zo. Tegenwoordig heb je wel de mogelijkheid dat je digitaal, middels e-mail, een bericht van de fiscus kunt ontvangen zodat jij aan je aangifteverplichting tijdig herinnerd wordt.

Vind je dit een handige optie, dan dien je dat eerst wel zelf door te geven aan de Belastingdienst dat deze toestemming heeft om je op de hoogte te stellen dat de BTW-aangifte ingediend moet worden.

Schriftelijke indiening btw-aangifte

De aangifte tegenwoordig schriftelijk indienen is alleen mogelijk in speciale gevallen. Bij de speciale gevallen kun je denken aan voorperiode en incidentele aangever.

Voorperiode heeft betrekking op de situatie dat je bezig was je onderneming op te zetten maar toen nog niet als ondernemer door de Belastingdienst werd beschouwd. Hier heb je eigenlijk al ondernemingshandelingen verricht en waarschijnlijk te maken gehad met prestaties waarbij er sprake was van het berekenen van BTW.

Hier zit je dan met de situatie dat de aangiftetijdvakken al verstrekken zijn op het moment dat je daadwerkelijk door de Belastingdienst als ondernemer wordt beschouwd. Dit is een situatie dat zich dan ervoor leent dat de btw-aangifte schriftelijk ingediend moet
worden.

Een andere situatie dat zich ervoor leent dat je de aangifte omzetbelasting schriftelijk dient in te dienen is in het geval je niet te maken hebt met vaste aangiftetijdvakken (periodiek).

Je wordt dan als incidentele aangever gezien. Je bent dus wel btw-plichtig alleen maak jij de aangifte niet volgens een vast schema op.

Het indienen van de aangifte vindt alleen plaats wanneer er op een bepaald moment btw-plicht ontstaat. Is dat het geval dan moet je uit jezelf de fiscus erom vragen dat deze jou een aangiftebiljet omzetbelasting toestuurt.

Wie zijn incidentele aangevers voor de aangifte

In verschillende hoedanigheden kun je met incidentele btw-aangiften te maken krijgen.

Je kunt dan denken aan particulieren. Of indien je als ondernemer onder de kleineondernemersregeling valt en indien je als landbouwer met de landbouwregeling te maken hebt.

Maar ook indien er sprake is van het verrichten van vrijgestelde prestaties. Of dat je een buitenlandse ondernemer bent wordt je gezien als incidentele aangever. En daarnaast in de hoedanigheid van vereniging, stichting of een rechtspersoon die niet als ondernemer kwalificeert.

Allemaal situaties dus die zich lenen voor een eventuele incidentele bw-aangifte.

Verschil schriftelijke- en digitale aangifte omzetbelasting

Tussen een digitale aangifte btw en een schriftelijke versie bestaan er enkele kleine verschillen.

Het verschil met een digitale aangifte is dat bij een schriftelijk aangifte btw de datum waarop de aangifte dient te zijn ingediend en de datum dat de betaling binnen moet zijn op het voorblad van het aangiftebiljet zelf staat voorgedrukt. Houd dit goed in de gaten. Overschrijding van de termijn kan tot gevolg hebben dat er een boete boven je hoofd hangt.

Wil je iets toelichten wat te maken heeft met de aangifte dan dien je dit niet apart te vermelden en mee te sturen met de aangifte BTW. Omdat ook een schriftelijk aangifte digitaal wordt verwerkt kun je geen bijlage(n) meesturen. Dien in dit geval alleen de aangifte zelf in.

Mocht de Belastingdienst vraagtekens hebben bij de aangifte dan komen ze er wel vanzelf op terug. In dat geval heb jij de onderbouwing al klaar liggen en kun je het telefonisch of per post, zoals de Belastingdienst dat wenst overleggen.

Voor het overige is er geen verschil met een digitale aangifte omzetbelasting. In die zin, de vragen zijn namelijk hetzelfde.

De btw uitrekenen en op basis daarvan de aangifte doen en indienen kan op diverse manieren plaatsvinden. Handel je dus bijvoorbeeld in wasmachines, dan zal je aangfite moeten doen en hetzelfde geldt als het bijvoorbeeld om zonnepanelen gaat. Standaardsituatie is dat de aangifte digitaal wordt ingediend middels een van de drie mogelijkheden die je als btw-ondernemer ter beschikking staan.

Val je niet onder de normale regels van de btw dan bestaat er de schriftelijke optie waar een verzoek voor moet worden ingediend bij de Belastingdienst.

Ongeacht de optie om de bw-aangifte te doen, houd altijd de termijn van indiening en betaling goed in de gaten.

Lees ook

Pin It on Pinterest

Share This