Terugvragen omzetbelasting en de in te dienen btw aangifte

Ben je ondernemer voor de BTW dan krijg je ook met belastingfaciliteiten te maken die in jouw voordeel spelen.

Een faciliteit is, dat je bij zakelijke aankopen de berekende BTW mag terugvragen.

Om hiervan daadwerkelijk gebruik te maken dien je dit op een bepaalde manier in de aangifte op te geven, en wel bij een speciaal daarvoor bestemde vraag.

Anderzijds kun je ook te maken krijgen met niet zakelijke kosten die ook ergens in de aangifte omzetbelasting verwerkt dienen te worden.

Bij dit alles spelen aangiftetijdvakken een belangrijke rol.

Berekende voorbelasting en vraag 5b van de aangifte BTW

Bij het drijven van je onderneming zal je kosten maken die specifiek betrekking hebben op bedrijfsmatige werkzaamheden. Je kunt dan denken aan goederen die worden ingekocht en/of diensten die je afneemt.

Deze goederen en diensten worden bij inkoop vaak gefactureerd met omzetbelasting.

De in rekening gebrachte omzetbelasting door andere ondernemers mag je op basis van het Nederlandse BTW systeem in aftrek brengen van de berekende verschuldigde belasting dat is opgegeven bij vraag 5a.

De omzetbelasting die je in aftrek mag brengen wordt in BTW termen ook wel aangeduid als “aftrek van voorbelasting” en dat geef je aan bij vraag 5b van de aangifte.

Het bedrag aan aftrekbare omzetbelasting of voorbelasting dien je niet te specificeren in de BTW aangifte. Je hoeft dus niet het bedrag uit te splitsen naar tarief en soort BTW die er van toepassing is.

Een vereiste voor deze tegemoetkoming door de fiscus is wel dat je een degelijke administratie op orde hebt waaruit duidelijk blijkt hoe het bedrag aan voorbelasting precies is opgebouwd en berekend.

Benadrukt dient te worden dat je alleen kosten mag aftrekken die een zakelijk karakter hebben bij een transactie. Ontbreekt het zakelijke aan een bepaalde transactie dan kwalificeert dat niet voor de aftrek van voorbelasting.

Vraag 5b aangifte omzetbelasting correcties en herzieningen

Vraag 5b in de BTW-aangifte is niet alleen specifiek bedoeld voor de uitgerekende BTW die te maken heeft met zakelijke kosten.

Bij vraag 5b kun je ook kwijt de omzetbelasting die te maken heeft met correcties en herzieningen betreffende eerder ingediende aangiften.

Berekening van omzetbelasting en aangiftetijdvakken

Bij de bedrijfsuitoefening zal omzetbelasting op verschillende tijdstippen in rekening worden gebracht of verschuldigd zijn. Wanneer je deze voorbelasting in de aangifte dient te verwerken dan kan dat niet lukraak geschieden.

Van de fiscus krijg je van te voren opgegeven aangiftetijdvakken voor het doen van de BTW aangifte. Deze hebben specifiek betrekking op perioden. Dit kan variëren van een maand tot een jaar.

Vallen bepaalde belaste verrichtingen nu binnen een opgegeven aangiftetijdvak, dan moet je in de aangifte de belaste verrichtingen aangeven die dus in de periode van desbetreffend aangiftetijdvak vallen.

Stel dat je van de Belastingdienst kwartaalaangiften dient in te dienen, dan betreft jouw aangiftetijdvak telkens drie maanden beginnend bij januari van een jaar waardoor je dus met 4 aangiftetijdvakken te maken krijgt: 

  • Periode: Januari-Maart
  • Periode: April-Juni
  • Periode: Juli-September
  • Periode: Oktober-November

Simpel gezegd, valt een zakelijke transactie in mei, dan dien je de af te dragen BTW en voorbelasting aan te geven in de aangifte over het 2e kwartaal (april-juni) en niet bijvoorbeeld in de BTW aangifte over het 4e kwartaal.

Als BTW ondernemer dien je omzetbelasting af te dragen. Maar daar blijft het niet bij.

Heb je zakelijk aankopen gedaan dan kun je de BTW die in rekening is gebracht als voorbelasting in aftrek brengen van de toegevoegde waarde die je verschuldigd bent aan de fiscus.

Deze berekende voorbelasting geef je aan bij vraag 5b van de aangifte BTW.

Heb je te maken met correcties en herzieningen die betrekking hebben op eerder gedane aangiften omzetbelasting dan verwerk je die ook bij vraag 5b.

Bij dit alles is het van belang dat je rekening houdt met de aangiftetijdvakken die door de fiscus aan jou als belastingplichtige zijn opgegeven.

Lees ook

Pin It on Pinterest

Share This