Als ondernemer krijg je met de verlegginsregeling te maken indien je handel drijft in bepaalde goederen en diensten.

De verlegginsregeling houdt in dat niet de leverancier maar jij als afnemer te maken krijgt met de heffing van de omzetbelasting. In dit geval dien jij als afnemer de BTW te berekenen en te verwerken in de aangifte BTW.

Omdat het niet altijd duidelijk is wanneer nu wel of niet de verleggingsregeling van toepassing is gaan we kijken naar situaties die deze regeling in het leven roepen.

Gevallen waar je als ondernemer te maken krijgt met de verleggingsregeling

Levert een ondernemer aan jou als afnemer onroerende zaken waarbij gekozen is voor een belaste levering, dan ben jij de BTW hierover verschuldigd aan de fiscus.

Is er sprake van broeikasemissierechten en worden deze door de degene die deze dienst verricht aan jou overgedragen, dan ben jij als afnemer de omzetbelasting verschuldigd.

Stel dat er sprake is van een roerende of onroerende zaak dat in zekerheid is gegeven. Wanneer deze zaak nu aan jou wordt geleverd zodat jij die zekerheid kan executeren (executoriale verkoop) dan krijg je ook met de verleggingsregeling te maken.

In dat geval wordt de omzetbelasting bij jou als afnemer geheven indien jij dus kwalificeert als ondernemer voor de omzetbelasting.

Hetzelfde geldt ook als het gaat om een zakelijk recht.

Onder executoriale verkoop valt ook het feit indien er sprake is van een onroerende zaak dat geleverd wordt door de executieschuldenaar op basis van een executoriale titel.

Ook hier geldt hetzelfde indien er in plaats van een onroerende zaak sprake is van een zakelijk recht.

Koop jij afvalstoffen op als ondernemer, je bent in dit geval de afnemer, dan wordt de omzetbelasting bij jou geheven.

Hetzelfde geldt indien je opdracht tot bewerking van afvalstoffen hebt gegeven.

Is er sprake van onderaanneming of uitlening van personeel en worden er leveringen en/of diensten verricht die onder de verleggingsregeling in de bouw en scheepsbouw vallen, dan geldt het volgende.

De BTW wordt dan verlegd van degene die de prestatie verricht (de onderaannemer of de uitlener) naar degene die de prestatie afneemt. Dat kan zijn de aannemer of inlener. Ben jij in dit geval dus de aannemer of inlener dan dien jij de BTW te berekenen en aangeven in de aangifte.

Neem jij als ondernemer voor de omzetbelasting spelcomputers, laptops, tablets en mobiele telefoons af dan wordt de heffing van de BTW verlegd naar jou.

Zit je in de beleggingsgoud branche en heeft jouw leverancier ervoor gekozen de levering belast te laten plaatsvinden dan dien jij als afnemer de verschuldigde BTW af te dragen. Is er niet gekozen voor een belaste levering maar is er sprake van goud dat een zuiverheidswaarde van minimaal 0,325 bezit dan ben jij altijd verplicht zorg te dragen voor afdracht van de verschuldigde BTW.

Dat je als ondernemer voor de BTW met de verleggingsregeling te maken krijgt is afhankelijk van de soort handel die je drijft.

Houd daarom altijd goed in de gaten wat je ondernemingsactiviteiten zijn. Op die manier voorkom je dat je voor verassingen komt te staan.

Krijg je eenmaal met de verlegginsregeling te maken, dan dien jij de BTW te berekenen en uiteindelijk zorg te dragen voor een correcte aangifte BTW.

Lees ook

Pin It on Pinterest

Share This