Handel in het buitenland en de aangifte omzetbelasting

Bij het leveren van goederen en diensten dien je voor de aangifte BTW een onderscheidt te maken naar plaats.

Als standaard kun je hanteren dat leveringen en diensten binnen Nederland plaatsvinden. Maar daar blijft het uiteraard niet bij. Je kunt ook leveren buiten Nederland en dan wel binnen de EU of geheel buiten de EU.

Voor elk van deze omstandigheden bestaan er specifieke vragen in de aangifte.

Waar dien je welke omstandigheid nu in de aangifte te verwerken voor het uitrekenen van de omzetbelasting?

Rubriek 3: intracommunautaire diensten aangifte omzetbelasting

Hou jij je als ondernemer bezig met export en intracommunautaire diensten dan dien je in de BTW aangifte de gevolgen van deze handelingen te verwerken onder Rubriek 3: Prestaties naar/in het buitenland bij vraag 3a of 3b.

Je verricht intracommunautaire diensten indien je in een ander EU-land een afnemer hebt van je diensten en jij die diensten ook daar verricht waarbij deze afnemer over een BTW-identificatienummer beschikt.

De vragen die onder Rubriek 3 vallen zijn: 

  • Vraag 3a: Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer)
  • Vraag 3b: Levering naar/diensten in landen binnen de EU
  • Vraag 3c: Installatie/afstandsverkopen binnen de EU

Belangrijk hierbij is de omstandigheid indien er diensten worden verricht in landen buiten de EU. De cijfers die hiermee gepaard gaan worden niet verwerkt in de aangifte omzetbelasting.

Heb je te maken met leveringen van goederen die onder het nultarief vallen dan dien je deze leveringen niet op te geven bij Rubriek 3 maar dien je dat te verwerken bij vraag 1e onder rubriek 1.

Hetzelfde geldt voor de intracommunautaire diensten die onder het nultarief vallen.

Leveringen buiten de EU: verwerking BTW aangifte van export of uitvoer

Hebben jouw bedrijfsmatige werkzaamheden te maken met leveringen aan landen buiten de EU dan krijg je te maken met het nultarief.

In dit geval dien je dan de omzet te vermelden bij vraag 3a.

Belangrijk hierbij is dat je een degelijke administratie voert waaruit het verloop van de goederen duidelijk naar voren komt.

Bevinden de goederen zich in een douane-entrepot dan behandel je die op dezelfde manier zoals hiervoor is uiteen gezet

Levering binnen de EU: verwerking aangifte intracommunautaire leveringen

Hebben de bedrijfsmatige werkzaamheden te maken met leveringen van goederen waaronder eventueel ook eigen goederen aan landen binnen de EU dan krijg je ook te maken met het nultarief.

Cruciaal voor toepassing van het nultarief is dat er sprake dient te zijn van een intracommunautaire levering.

Bij een intracommunautaire levering dient er sowieso sprake te zijn van levering van goederen aan een ander EU-land. Maar een belangrijke bijkomstigheid hierbij is dat de goederen in het land van bestemming onderhevig dienen te zijn aan de heffing van de omzetbelasting.

Ook wel een intracommunautaire verwerving genoemd.

In dit geval geef je dan de omzet van deze levering aan bij vraag 3b (intracommunautaire leveringen).

Levering binnen de EU: eigen goederen

Betreft het een levering van eigen goederen dan dien je de omzet anders te bepalen. In dit geval kun je de omzet vaststellen op basis van kosten van aanschaf of voortbrenging die betrekking hebben op deze eigen goederen.

Ook hier dien je weer een degelijke administratie te hebben. Hieruit moet onder andere blijken dan je het nultarief terecht mag toepassen op de intracommunautaire levering.

Heb je dit bewijs niet dan kun je problemen krijgen met de fiscus.

Diensten binnen de EU: verwerking aangifte intracommunautaire diensten

Heb je te maken met diensten die je verricht middels je onderneming aan afnemers in andere EU-landen dan heb je in principe ook te maken met vraag 3b van de aangifte BTW.

Echter gelden hier uitzonderingen wat betreft de soort dienst die je verricht in dat ander EU-land.

Hebben de diensten betrekking op: 

  • Personenvervoer
  • Het verhuren van vervoermiddelen voor kortere perioden
  • Het verrichten van diensten die te maken hebben met restaurant en catering
  • Diensten die worden verricht met betrekking tot onroerende zaken
  • Diensten die zorgen voor toegang met betrekking tot evenementen die te maken hebben met onderwijs, cultuur, sport, wetenschap, kunst en ontspanning

Dan dient de omzet die hiermee gepaard gaat niet verwerkt te worden in de BTW aangifte. Deze diensten vallen namelijk niet onder intracommunautaire diensten.

Is een dienst wel te beschouwen als een intracommunautaire dienst dan dien je de omzet aan te geven bij vraag 3b mits de afnemer zich in een ander EU-land bevindt die aldaar de beschikking heeft over een BTW-identificatienummer

In deze situatie dient de afnemer de BTW zelf in eigen land te betalen.

Bij levering van goederen en diensten is plaats een belangrijk criterium voor een goede verwerking en berekening van de aangifte omzetbelasting.

Maar niet alleen plaats is van belang. Ook soort BTW tarief kan de aangifte in een andere richting duwen.

Let op deze aspecten inclusief een degelijke administratie.

Lees ook

Pin It on Pinterest

Share This