Import en het berekenen en vermelden van BTW bedragen

Ook bij import zal je als BTW ondernemer bedragen moeten berekenen en verwerken in de aangifte BTW. Uiteindelijk zal je dan te maken krijgen met totaalbedragen en tarieven.

Deze totaalbedragen kunnen op twee manieren worden verwerkt waarbij verschillende tarieven ook op een bepaalde manier een plaats krijgen. Uiteindelijk speelt ook de voorbelasting een rol.

Heb je eenmaal de bedragen op een rijtje dan is er een ander belangrijk aspect, het aangiftetijdvak. Bij import lopen de tijdvakken voor BTW goederen en diensten namelijk iets anders.

Bedragen in de BTW aangifte bij invoer

Bij import of invoer dien je in de aangifte BTW totaalbedragen te vermelden. De totaalbedragen die je dient te vermelden kun je onderverdelen in twee soort bedragen.

Het eerste bedrag is de waarde van de ingevoerde goederen ook wel de douanewaarde genoemd. Het tweede bedrag heeft te maken met de berekende of verschuldigde omzetbelasting.

Een punt waarmee je rekening dient te houden bij de verschuldigde omzetbelasting van vraag 4a is de voorbelasting.

Heb je bij het berekenen van de omzetbelasting een bedrag aan verschuldigde omzetbelasting aangeven bij vraag 4a dan mag je ditzelfde bedrag meestal weer als aftrekbare voorbelasting aangeven bij vraag 5b in de aangifte.

Uiteindelijk ben je dan op basis van deze verwerking niets verschuldigd aan belasting toegevoegde waarde.

Ondanks dat je per saldo niets verschuldigd bent dien je deze twee bedragen (afdracht en voorbelasting) altijd op te geven in de aangifte.
BTW aangiftetijdvak bij invoer van goederen

Hoe je de omzetbelasting aangifte dient te berekenen en dat je beschikt over de juiste bedragen voor het doen van de aangifte is van absoluut belang. Maar wat ook zeer belangrijk is, is het feit dat je deze bedragen aangeeft met het juiste aangiftetijdvak in het achterhoofd.

Bij invoer geldt namelijk het tijdstip van invoer als criterium om het aangiftetijdvak te bepalen. Aan datum factuur heb je in dit geval dus niets.

Voer je goederen in vanuit Australië met als datum invoer 31 december dan is dit de datum dat bepaald welk aangiftetijdvak van toepassing is.

Stel dat de goederen daadwekelijk in jouw handen als ondernemer komen op 7 januari. In dit geval dien je dan de verschuldigde belasting die gepaard gaat met deze invoer toch aan te geven bij de BTW aangifte over de maand december.

Diensten vanuit het buitenland en aangiftetijdvak

Ook bij diensten die door een ondernemer vanuit het buitenland aan jou worden verricht is er omzetbelasting verschuldigd.

Om de verschuldigde omzetbelasting in dit geval te berekenen heb je nodig de in rekening gebrachte vergoedingen voor deze diensten. Over de vergoedingen bereken je dus de af te dragen BTW.

Ook hier dien je de verschuldigde omzetbelasting te plaatsen in het juiste aangiftetijdvak. Bij diensten wordt het aangiftetijdvak bepaald door datum van verrichting van de dienst en doorlooptijd.

Wordt een dienst binnen een bepaald aangiftetijdvak verricht, dan dient de BTW van deze dienst aangegeven te worden bij de BTW aangifte die betrekking heeft op desbetreffend tijdvak.

Heeft een bepaalde dienst een doorlooptijd van meer dan een jaar dan wordt deze dienst als beëindigd beschouwd per einde kalenderjaar waardoor je op die manier het aangiftetijdvak kunt bepalen. Ook hier is datum factuur niet bepalend.

BTW tarieven niet gesplitst specificeren in de aangifte

BTW tarieven kom je vanzelfsprekend tegen zowel bij levering van goederen als bij invoer van goederen en bij het verrichten van diensten. Daar is niets mee aan de hand.

Wat wel een dilemma kan opleveren is het feit indien je met verschillende tarieven te maken krijgt en op basis daarvan de verschuldigde belasting dient te berekenen en te verwerken in de BTW aangifte.

De fiscus heeft het je in dit geval als ondernemer makkelijk gemaakt in die zin dat je het BTW bedrag niet gesplitst naar tarief dient op te geven in de aangifte.

In de aangifte BTW vermeld je dus gewoon het totaalbedrag aan verschuldigde omzetbelasting.

Wat wel hierbij komt kijken is dat de fiscus ervan uitgaat dat uit je boekhouding moet blijken welke tarieven op welke leveringen precies van toepassing zijn.

Maak je bij import de aangifte BTW op dan dien je de berekende omzetbelasting en de waarde van de goederen en/of vergoeding van diensten als aparte totaalbedragen te vermelden. Daarbij is splitsing van tarief niet nodig.

Ondanks dat je op basis van aftrekbare voorbelasting per saldo niets verschuldigd bent dien je bedrag van afdracht en voorbelasting altijd te vermelden in de aangifte.

Belangrijk bij import is dat zowel voor goederen als diensten aangiftetijdvakken op een andere manier worden behandeld.

Lees ook

Pin It on Pinterest

Share This