Margeregeling en berekenen van de omzetbelasting

Omzetbelasting berekenen doe je niet alleen over de vergoeding die je vraagt voor je goederen of diensten. Soms dien je de BTW te berekenen over een afwijkend bedrag conform regels die de fiscus hiervoor speciaal heeft opgesteld.

Anderzijds kun je ook te maken krijgen met het feit dat je te maken hebt met een totaalbedrag waar diverse BTW tarieven op van toepassing zijn.

Hoe ga je nu met dit alles om in de praktijk als BTW ondernemer?

De margeregeling en de BTW aangifte

Handel je als ondernemer in kunst en antiek of tweedehandse goederen dan krijg je te maken met de margeregeling voor de omzetbelasting.

Ook hier zal je de BTW moeten uitrekenen, alleen is dit wat anders vergeleken met de standaardsituatie.

Wanneer de margeregeling van toepassing is, dan gaat dat als volgt.

Ga je de omzetbelasting berekenen dan telt hier niet het gehele bedrag aan vergoeding mee. Het verschil is namelijk dat je hier moet uitgaan van de winst.

In dit geval dien je de BTW te berekenen over het saldo van de verkoopprijs en inkoopsprijs waarbij alle bedragen exclusief de toegevoegde waarde dienen te zijn. Dit wordt ook wel genoemd de margeomzet.

Voorbeeld margeregeling

We lichten dit toe met een voorbeeld:

Stel je hebt een tweedehandse kopieerapparaat die je wilt verkopen.
Het beste is dan, dat je eerst uitgaat van de winst die je wilt behalen op de verkoop.

Stel dat je een winst wilt behalen van 200 euro en het tarief in dit geval is 21%. Het bedrag aan belasting bedraagt dan 42 euro. Dit is dus de BTW berekening op basis van de margeregeling.

Heb je indertijd de kopieermachine voor 400 euro gekocht, dan bedraagt je verkoopsprijs 642 euro (400+200+42).

Daarnaast is het ook normaal dat er een margeomzet kan bestaan naast je gewone omzet.

Doe je dus de BTW bereken voor de aangifte omzetbelasting dan dien je de margeomzet gewoon op te tellen bij de normale omzet en dit totaalbedrag is dan uiteindelijk de som waarover je BTW verschuldigd bent.

Margeregeling en verlies

Hier dien je wel te letten op het volgende.

Heb je namelijk bij de margeregeling te maken met een verlies dan mag je dit niet in aftrek brengen van je normale omzet.

Dat verlies laat je voor de berekening buiten beschouwing.

Hierbij geldt wel een uitzondering en dat is wanneer je te maken hebt met de globalisatieregeling.

Door gebruik te maken van deze regeling bestaat er wel de mogelijkheid om een verlies te verrekenen met je normale omzet.

BTW berekenen met verschillende tarieven bij enkele prijs

Een ander punt dat ook een afwijkend karakter heeft bij het berekenen van de omzetbelasting is dat je een algemene prijs hebt met verschillende tarieven.

Je kunt namelijk soms te maken krijgen met de situatie dat je goederen en diensten levert tegen een algemene prijs maar waarbij je niet met alleen 1 tarief te maken hebt.

In zo’n geval mag je de BTW berekening niet afdoen tegen een enkel tarief.

Hier zal je dan de omzet dienen te splitsen naar de verschillende tarieven die er gelden en op die manier de verschuldigde belasting moet berekenen.

Heb je als BTW ondernemer te maken met handel in tweedehandse goederen? Wees er dan bewust van dat je dan de margeregeling dient toe te passen. Houd daarbij goed in de gaten of je met winst dan wel verlies te maken hebt. De BTW omrekenen in deze gevallen zorgt ervoor dat je namelijk met afwijkende regels te maken krijgt.

Als ondernemer voor de omzetbelasting kun je ook te maken hebben met verschillende tarieven die betrekking hebben op een enkel totaalbedrag. In dat geval mag je niet willekeurig een tarief gaan toepassen. Je dient het bedrag dan te splitsen naar tarief en op die manier de toegevoegde waarde te berekenen.

Lees ook

Pin It on Pinterest

Share This