Oneens met een beslissing van de fiscus

Indien je in een situatie terecht bent gekomen dat de fiscus in jouw nadeel een beslissing heeft genomen en je twijfelt aan de waarheid van deze beslissing, blijf dan niet met je handen in je zakken zitten. In zo’n situatie kun je altijd bezwaar of beroep aantekenen...

Beslissing VAR en sociale zekerheid

Je hoeft het niet eens te zijn met de beslissing van de Belastingdienst omtrent jouw VAR-verklaring. In dat geval biedt de wet je de mogelijkheid van bezwaar en beroep. Zoals eerder vermeldt indien alle omstandigheden naar waarheid zijn ingevuld en de Belastingdienst...

Overlijdenswinst en onroerende goederen

Bij berekening van de overlijdenwinst dien je ook rekening te houden met onroerende goederen die voor privé-doeleinden wordt gebruikt. Stel dat er sprake is van een eigen woning dan dien je hiervoor een aantal toetsen uit te voeren om tot een juiste kwalificatie te...

Staking en omgaan met overlijdenswinst

Bij het omzetten van stakingswinst dient er ook een onderscheidt gemaakt te worden tussen het ondernemingsvermogen en de overlijdenswinst. Het ondernemingsvermogen gaat over naar de erfgenamen, maar dit geldt niet voor de overlijdenswinst. De overlijdenswinst wordt...

Pensioen en nabestaanden

Wettelijk is er weinig geregeld aan uitkeringen als het gaat om het verzorgen van nabestaanden. Je hebt nog wel de ANW wat staat voor Algemene Nabestaanden Wet, maar de wet heeft een aantal eisen waardoor vele Nederlandse ingezetenen er geen recht op hebben. Zo dienen...

De lijfrenteverzekering globaal gezien

Wordt er over oudedagsvoorzieningen gesproken en komt er daarbij de werknemer om de hoek kijken dan praat je over een pensioen. Ben je een zelfstandige dan wordt er gesproken over een lijfrente. Afhankelijk van of je wel of geen voldoende pensioen hebt opgebouwd...

Bedrijfsmiddelen niet onderhevig aan afschrijvingen

Er bestaan ook bedrijfsmiddelen die minder dan een jaar meegaan in de onderneming waar je als zzp’er of ondernemer werkzaam bent. Hierop gelden niet de regels van afschrijving. Deze bedrijfsmiddelen worden ook wel de vlottende activa genoemd. Enkele voorbeelden van...

Pin It on Pinterest